W najbliższych dniach zostaną opublikowane informację dotyczące rozliczenia wydatków Rady Rodziców, czyli co zostało zorganizowane, zakupione dla naszych dzieci od początku roku szkolnego 2018/2019 do dnia dzisiejszego.

Dnia 12.03.2019r. w godzinach popołudniowych odbyło się zebranie RR.

W spotkaniu udział wzięli:
• Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 – p. Iwona Idzikowska
• Wicedyrektor ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej – p.Anna Masłocha
• Prezydium Rady Rodziców
• Przedstawiciele Rad Rodziców poszczególnych oddziałów szkolnych

Omawiane tematy:
• sprawozdanie z działalności Prezydium RR od września 2018 do chwili obecnej (rozliczenie finansów – w tym wpłaty rodziców na fundusz RR, wyszczególnienie podjętych działań i planów).
Prezentacja zostanie udostępniona na stronie szkoły, przekazana radom klasowym do rozesłania rodzicom poszczególnych oddziałów oraz opublikowana w grupie RR na FB

• projekt “Warszawa dla uczniów” – bony w wysokości 100 złotych na ucznia na wyjścia do instytucji kultury, nauki czy sportu.
Każdy uczeń warszawskiej szkoły otrzymał 100 pln do wydania na wyjścia klasowe do instytucji kultury, nauki czy sportu. W naszej szkole o wydatkowaniu tych funduszy będą decydować wspólnie wychowawcy i rodzice z poszczególnych klas. Szczegóły wydatkowania i refundowania będą podane przez szkole w specjalnym piśmie od Dyrekcji szkoły.

• reorganizacja funkcjonowania szkoły (budynku głównego i filii) w roku szkolnym 2019/2020

• strajk nauczycieli
najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie przeprowadzone referendum strajkowe wśród WSZYSTKICH pracowników SP321 – wyniki zostaną opublikowane na stronie szkoły.

• rekolekcje
temat poruszony w związku z uwagami rodziców dotyczącymi tegorocznych rekolekcji (sposobie ich przeprowadzenia, terminie poinformowania o zaplanowanych rekolekcjach).

Od września 2018, raz w miesiącu w naszej szkole odbywają się “Spotkania z muzyką”, prowadzone przez muzyków z Filharmonii Narodowej.

Harmonogram kolejnych spotkań:

  • styczeń – 18-01-2019
  • luty – 15-02-2019
  • marzec – 08-03-2019
  • kwiecień – 05-04-2019
  • maj – 24-05-2019
  • czerwiec – 07-06-2019

Spotkania odbywają się w podanych wyżej terminach o godzinie 14:30.

Wydarzenia w całości finansowane są z pieniędzy wpłacanych na Radę Rodziców.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział 

i pomoc przy organizacji

JESIENNEJ WYPRZEDAŻY GARAŻOWEJ  2018!!!

 

Rada Rodziców SP321 - szablon przetłumaczony przez Projekt STOSrozwój osobisty