Regulamin wyprzedaży garażowej

W bieżącym roku szkolnym ubezpieczenie uczniów wykupione zostało w firmie AXA. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym opiekunem,
p. Małgorzatą Wiśniewską, tel. 793 10 22 23.

Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia
wyrażona w złotówkach
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 19 000
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu 15 000
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW 100% SU 15 000
150 (za 1% SU)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW (maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu) 30 / dzień
SU 5 400
Zwrot kosztów nabycia lub naprawy środków pomocniczych NNW 1 500
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW 1 500
Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego 1 000
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW 2 000
Wyczynowe uprawianie sportu TAK

 

w9ucs8vjW bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców zmieniła rachunki, na których prowadzone będą finanse. Od tej pory prosimy dokonywać wpłat składek podając poniższe dane:

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7
Szkoła Podstawowa nr 321 w Warszawie
ul. Szadkowskiego 3
01-497 Warszawa

Rada Rodziców: 91 1020 1185 0000 4402 0261 7827

Świetlica: 04 1020 1185 0000 4002 0261 7843

W tytule prosimy imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko.

 

Na zebraniu Rady Rodziców część rodziców zgłaszała potrzebę spotkania z firmą Szwajcarka. Spotkanie z właścicielem firmy Szwajcarka odbędzie się w dniu 4.10.2017 r. o godz. 18:00 na stołówce szkolnej.

 

Na spotkaniu będą Państwo mogli przedstawić problemy związane ze stołówką szkolną w Państwa klasach oraz zadać pytania właścicielowi firmy Szwajcarka, Panu Marcinowi Sikorskiemu. Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo,

zebraliśmy 3860 kg makulatury. Za zgodą Rady Rodziców kwota uzyskana za makulaturę zostaje przekazana na akcję charytatywną mającą na celu ratowanie życia 13-letniej Julii. Zwycięska klasa 1D zrezygnowała ze swojej nagrody i także przekazała jej równowartość na ten cel.

Wyniki zbiórki:

  • I miejsce zajęła klasa 1D – 1468 kg
  • II miejsce zajęła klasa 4D – 391 kg
  • III miejsce zajęła klasa 6G – 206 kg

Bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w zbiórkę i zapraszamy do udziału w kolejnej akcji, którą planujemy przeprowadzić we wrześniu 2017 roku.

Szczegółowe wyniki będą dostępne na stronie szkoły.

Nadchodzące wydarzenia
Rada Rodziców SP321 - szablon przetłumaczony przez Projekt STOSrozwój osobisty