Poniżej podajemy dane do rachunku, które należy podać realizując zakupy, które mają być sfinansowane z funduszy Rady Rodziców.

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7
Szkoła Podstawowa nr 321 w Warszawie
ul. ppłk W. Szadkowskiego 3
01-493 Warszawa

Prosimy pamiętać o każdorazowym zgłaszaniu zamiaru zakupów z pieniędzy Rady do Prezydium. W przeciwnym wypadku, Rada Rodziców zastrzega sobie prawo odmówienia zwrotu wydatków w przypadku niezgodności zakupu z celami statutowymi lub wyczerpania budżetu przeznaczonego na konkretny cel.