Misją działalności Rady Rodziców jest poprawa warunków i jakości nauczania w szkole, rozbudzanie w dzieciach nowych aktywności, dbanie o ich rozwój kulturalny, a także pomoc dzieciom z najbiedniejszych rodzin. Powyższe cele realizowane są w rozmaitych formach. Może to być wsparcie szkoły zakupem zaawansowanego sprzętu multimedialnego lub książek do biblioteki, organizacja lub współfinansowanie imprez kulturalnych, a także motywowanie uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce poprzez fundowanie stypendiów naukowych i nagród rzeczowych.

Działalność Rady Rodziców opiera się wyłącznie na dobrowolnych składkach rodziców i od nich zależy skala pozytywnych działań na rzecz dzieci. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do tego wspólnego dzieła – liczy się każda wpłata! Prezydium prowadzi dokładną ewidencję przychodów i wydatków z funduszu Rady oraz dba, aby wszystko odbywało się zgodnie z założeniami Preliminarza Wydatków na bieżący rok szkolny.

Wbrew częstym nieporozumieniom Rada Rodziców nie ma na celu wspierania bieżącej działalności Szkoły, a jedynym podmiotem działania Rady są dzieci i ich potrzeby. W miarę możliwości staramy się uprzyjemnić i uatrakcyjnić czas spędzony w szkole na nauce i zabawie. Jednocześnie Prezydium współpracuje z Dyrekcją Szkoły w realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz komunikowania i dyskutowania bieżących spraw z życia szkoły.

Praca w Radzie Rodziców odbywa się na zasadach wolontariatu i żadna z osób zaangażowanych w Radę nie pobiera za swoją działalność żadnego wynagrodzenia ani nie uzyskuje żadnych innych korzyści z tego tytułu. Rada Rodziców nie zatrudnia także żadnych osób.

Rada Rodziców pracuje na podstawie Statutu z dn. 13/09/2013, który realizowany jest przez Prezydium w składzie Beata Jurkiewicz (przewodnicząca), Dominika Krakowian, Monika Księżak, Joanna Miłoszewska-Okrasa, Izabela Stępińska-Drygała, Magdalena Walter-Król, Emilia Załoga, Piotr Białousz, Zbigniew Jezierski, Maciej Sztenke.