Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 321
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

ul. mjr.H.Dekutowskiego “Zapory” 3
01-493 Warszawa-Bemowo

Prezydium Rady Rodziców pracuje w składzie:

Przewodnicząca:
Izabela Stępińska-Drygała

Wiceprzewodniczący:
Aneta Mariańska

Skarbnicy:
Joanna Miłoszewska-Okrasa
Aneta Rychlicka

Sekretarz:
Katarzyna Tupalska