Dane do przelewów

Dokonując wpłat składek na Radę Rodziców, opłat za świetlicę oraz płatności za przewozy autokarowe na basen, prosimy podać poniższe dane odbiorcy:

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7
Szkoła Podstawowa nr 321 w Warszawie
ul. mjr.H.Dekutowskiego “Zapory” 3
01-497 Warszawa


Składki na Radę Rodziców

Serdecznie zapraszamy do wsparcia funduszu Rady Rodziców. Wpłaty są dobrowolne, a ich wysokość zależy do Państwa chęci i możliwości. W bieżącym roku szkolnym rodzice przyjęli kwotę 100 zł od rodziny rocznie, jako standardową składkę. W przypadku kilkorga dzieci w szkole, prosimy podzielić składkę po równo na wszystkie dzieci.

Składki prosimy wpłacać na następujący rachunek:

91 1020 1185 0000 4402 0261 7827

W tytule prosimy imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko.
Umożliwi nam to wskazanie i nagrodzenie klas wpłacających najwięcej.

Wpłaty na świetlicę

Wpłaty na świetlicę prosimy kierować na następujące specjalne konto celowe:

04 1020 1185 0000 4002 0261 7843

W tytule prosimy imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko.