Dnia 12.03.2019r. w godzinach popołudniowych odbyło się zebranie RR.

W spotkaniu udział wzięli:
• Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 – p. Iwona Idzikowska
• Wicedyrektor ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej – p.Anna Masłocha
• Prezydium Rady Rodziców
• Przedstawiciele Rad Rodziców poszczególnych oddziałów szkolnych

Omawiane tematy:
• sprawozdanie z działalności Prezydium RR od września 2018 do chwili obecnej (rozliczenie finansów – w tym wpłaty rodziców na fundusz RR, wyszczególnienie podjętych działań i planów).
Prezentacja zostanie udostępniona na stronie szkoły, przekazana radom klasowym do rozesłania rodzicom poszczególnych oddziałów oraz opublikowana w grupie RR na FB

• projekt “Warszawa dla uczniów” – bony w wysokości 100 złotych na ucznia na wyjścia do instytucji kultury, nauki czy sportu.
Każdy uczeń warszawskiej szkoły otrzymał 100 pln do wydania na wyjścia klasowe do instytucji kultury, nauki czy sportu. W naszej szkole o wydatkowaniu tych funduszy będą decydować wspólnie wychowawcy i rodzice z poszczególnych klas. Szczegóły wydatkowania i refundowania będą podane przez szkole w specjalnym piśmie od Dyrekcji szkoły.

• reorganizacja funkcjonowania szkoły (budynku głównego i filii) w roku szkolnym 2019/2020

• strajk nauczycieli
najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie przeprowadzone referendum strajkowe wśród WSZYSTKICH pracowników SP321 – wyniki zostaną opublikowane na stronie szkoły.

• rekolekcje
temat poruszony w związku z uwagami rodziców dotyczącymi tegorocznych rekolekcji (sposobie ich przeprowadzenia, terminie poinformowania o zaplanowanych rekolekcjach).

Komentowanie wyłączone.

Rada Rodziców SP321 - szablon przetłumaczony przez Projekt STOSrozwój osobisty